Dokumenty Kościoła: encykliki, adhortacje, homilie, listy i wiele innych.

Modlitwa Regina Caeli i podziękowanie Papieża Benedykta XVI

Modlitwa Regina Caeli i podziękowanie Papieża podczas I pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski

Zanim zakończymy tę uroczystą liturgię śpiewem "Regina Caeli" i błogosławieństwem, pragnę jeszcze raz pozdrowić krakowian i wszystkich gości z całej Polski, którzy zechcieli uczestniczyć w tej Mszy św. Matce Odkupiciela polecam was wszystkich i proszę Ją, aby przewodziła wam w wierze. Dziękuję wam za obecność i za świadectwo waszej wiary.

W sposób szczególny zwracam się do młodzieży, która wczoraj dała wyraz swemu przywiązaniu do Chrystusa i do Kościoła. Złożyliście mi wczoraj w darze księgę z deklaracjami: „Nie biorę, jestem wolny od narkotyków”. Proszę was jak ojciec: bądźcie wierni temu słowu. Tu chodzi o wasze życie i waszą wolność. Nie poddawajcie się ułudom tego świata.

Chcę także pozdrowić młodych stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Życzę wam sukcesów w zdobywaniu wiedzy i w kształtowaniu waszej przyszłości.

Pozdrawiam wszystkich przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej. Jestem wdzięczny Episkopatowi Polski i przedstawicielom Episkopatów wielu krajów Europy, którzy zechcieli wziąć udział w tym moim pielgrzymowaniu po ziemi polskiej.

Pozdrawiam profesorów i studentów uczelni wyższych z całej polski, tak licznie reprezentowanych przez rektorów.

Dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby, również przez wysiłek organizacji spotkań z wiernymi, okazywali mi życzliwość. Niech Maryja wstawia się za wami i wyprasza wszelkie potrzebne łaski.

Książki religijne, książki Jacka Pulikowskiego, ks. Pawlukiewicza, O. Pelanowskiego

Urzekająca

Więcej dokumentów

Więcej dokumentów tego autora: « Benedykt XVI

Więcej dokumentów tego typu: « Homilie i przemówienia

© 2022 r. BRODEX Strony internetowe